2020. május 29., péntek


Hűséges az Isten
Húsvét ünnepe utáni 6. vasárnapKegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól!
Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet azt a szent Igét, melyet Anyaszentegyházunk a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául kijelölt, és amit megírva találunk Pál második levelében Timóteushoz 2 fejezet 1-16 versben a következőképpen: Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve. Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Ezekre emlékeztesd és Isten színe előtt bizonyságot téve kérd őket: ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására. Igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. A szentségtörő, üres fecsegők elől pedig térj ki, mert egyre messzebb mennek az istentelenségben,

Tanácsok


Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Egy-egy évfordulós születésnap, ballagás vagy esküvő kapcsán sok-sok tanáccsal látnak el bennünket. Hogyan kell ezentúl élni, mire kell odafigyelni. Talán a ballagási beszédek ezek közül a leg sokatmondóbbak. Sajnos most az érettségizők nem egy szokványos beszédet hallhattak az iskola vezetésétől, az osztályfőnöktől. De talán így mindig is emlékezni fognak rá. Ugyanis az igazi jó tanács olyanok, hogy érdemes rájuk mindig hallgatni és emlékezni. Hiszen segíteni szeretne bennünket az életben, jobban boldogulni, jobb emberré válni.

Harc


Pál apostol is ezért ír levelet Timóteusnak. Timóteus fiatal korában tért meg, így az életében nagyon hamar eljött az az idő, hogy Jézusról beszéljen másoknak. Fiatal volt, tapasztalatlan, talán kicsit heves is, de mindenképpen jó szándékú. És biztosan hallgatott Pál apostol tanácsaira. A levél hangneméből is láthatjuk, hogy nagyon bensőséges viszonyról van szó. Pál apostol fiaként gondol Timóteusra, és így látja el tanácsokkal. Jót akarnak neki, segíteni akarja őt.
A mostani nehéz időszakban mi is sok tanácsot kaptunk: maradjunk otthon, vigyázzunk magunkra. Mossunk alaposan kezet, viseljünk maszkot, tartsuk a távolságot.
Talán már elegünk is van a „jó tanácsokból”, az okoskodásból. Most már nem beszélni vagy hallgatni, hanem cselekedni szeretnénk.
Pedig, ha jobban belegondolunk ez az időszak is tele volt és van tettekkel, amelyeket mi tehetünk. Sokan megtanultak kenyeret sütni, vagy kertészkednek, ahogyan mi is. Megtanultak okosan vásárolni, nem pazarolni. Esetleg időt beosztani, kézműveskedni, barkácsolni. Mind-mind hasznos tevékenység, amelyből többek lettünk, és amelyeket reméljük marad a rohanós hétköznapokra is.
De ami még fontosabb, hogy a hit nemes harcát harcoljuk éppen. Hiszen hányszor keseredtünk el az elmúlt időszakban. Hányszor gondoltuk, hogy elhagyott bennünket az Isten, hogy nincs remény. Hányszor imádkoztunk, és éreztük úgy, hogy nincs válasz, hogy egyedül vagyunk.
Harcolunk, de nem az Istennel, hanem saját magunkkal. Kishitűségünkkel, bizalmatlanságunkkal, reménytelenségünkkel. Ehhez az harchoz igazi stratégia kell. Nem lehet csak úgy félvállról venni, hanem oda kell tennünk magunkat rendesen.
Az Istennel való kapcsolatunkat is erősíteni, építeni kell. Ki kell alakítanunk egy stratégiát, egy rendszert.
Egy jól felépített edzésnek, vagy katonai kiképzésnek is van egy nagyon pontos rendszere, amit az eredmény elérése céljából be kell tartani.
A keresztény életnek, a hit nemes harcának is vannak ilyen sarkalatos pontjai. Például, ha nem imádkozunk rendszeresen, hogyan várjuk el Istentől, hogy beszéljen velünk. Ha nem forgatjuk az útmutatót, vagy a Bibliát, honnan várjuk a válaszokat.
Sokakkal tudtam ebben az időszakban telefonon beszélgetni, és bárkivel beszéltem elmondta, hogy minden reggelét azzal kezdni, hogy elolvassa az útmutatót, keres egy szép éneket vagy imádságot az énekeskönyvben. Az Istennel beszélgetve kezdi a reggelt. Ez nagyon fontos és jó kezdet ahhoz, hogy este pedig amikor lefekszünk meg tudjuk köszönni mindazt, amit az Istentől kaptunk az adott napon.
Ha állandó edzésben tartjuk a lelkünket, akkor könnyebben tudjuk legyőzni az akadályokat. Persze még a jól felépített kitartó edzés mellett is van olyan, hogy elbukunk. Ebben tud segítségünkre lenni Pál apostol üzenete a ami igénkben, amely egy Krisztus himnusz is egyben.
„Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja.
Az Isten még akkor is velünk marad, hogyha mi elfordulnánk tőle. Ez az életünk legnagyobb biztatása.

Hűség


Isten szeretete nincs korlátok közé szorítva, nincs bilincsekbe verve. Nem csak 9-től délig, vagy nem csak délután mehet ki az utcára. Ő bármit megtehet. A legkilátástalanabb helyzetünkben is tud nekünk segíteni. A legnagyobb mínuszból is tud pluszt csinálni. Csak bízzunk benne, hallgassunk a szavára.
Ez az a tanács, amelyre valóban életünk minden napján emlékeznünk kell: hűséges az Isten. Ámen

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése