Járványügyi Védekezési Szabályzat


Járványügyi Védekezési Szabályzat

Pilisi Evangélikus Egyházközség 

Kedves Testvérek! Tisztelt Pilisi Lakosok!


Magyarország Kormánya 2020. május 18-án feloldotta a koronavírus járvány megfékezése érdekében hozott kijárási korlátozások egy részét, így az istentiszteletek, polgári házasságkötések és temetések szintén megtarthatók.
A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa a jelenlegi biztató járványügyi helyzetben újra lehetségesnek tartja a gyülekezeti alkalmakat a hívek személyes részvételével szabadtéren, avagy fedett helyen, amennyiben a gyülekezeti elnökségek Járványügyi Védekezési Szabályzatot fogadnak el, és ezek betartatásáról felelősségteljesen gondoskodnak.
Egyházi vezetőink kérésére gyülekezetünk presbitériuma a 2020. május 26-i ülésén a 2/2020/0526. számú határozatában a jelen Járványügyi Védekezési Szabályzatot jóváhagyta:

1)      A vasárnapi istentisztelettel kapcsolatos rendelkezések:

a)      Templomunk tisztaságára a továbbiakban is nagy gondot fordítunk.
b)      Alkalmaink előtt és után alapos szellőztetést végzünk a templomban.
c)      Minden ajtó nyitva marad az egész istentisztelet alatt.
d)      A hívek a keleti- és nyugati főbejáratokat használhatják, a szolgálatot végző lelkész a kántor és a techinai segítő pedig a déli mellékbejáratot a sekrestye felől.
e)      A bejáratoknál elhelyezett higiéniás kézfertőtlenítőt érkezéskor kötelező használni.
f)       Szájmaszk használata belépéskor, és az istentisztelet teljes ideje alatt, mindenkinek kötelező. Akinek nincs, annak a bejáratnál biztosítunk maszkot. Ez alól csak a szolgálatot végző lelkészek és a kántor mentesülnek.
g)      Minden irányban legalább 1,5 méter távolság betartása kötelező, leülni csak az erre kijelölt helyeken szabad.
h)      A nagyobb helyigény végett fiatalabb testvéreinket arra kérjük, hogy ha tehetik, akkor a keleti- és nyugati karzatokon foglaljanak helyet.
i)       Egymás mellé csak az ugyanabban a háztartásban élők ülhetnek.
j)       Istentiszteleti alkalmainkat rövidített liturgia szerint tartjuk, kevés énekléssel. Az énekeknek csak az első versszakát fogjuk énekelni, illetve a térdeplő-, a szószéki- és a lemenő ének elmarad, de több lesz az orgonajáték.
k)      Mindenki csak a saját énekeskönyvét használhatja, amit az alkalomra magával hozhat, de utána haza kell magával vinnie. Az énekeket mindkét oldalra kivetítjük.
l)       Úrvacsora a következő hetekben nem lesz.
m)   Persely a bejáratoknál lesz kihelyezve, de továbbra is javasoljuk az elektronikus persely használatát.
n)      Az istentisztelet végén a kézfogás elmarad.
o)      A védekezési szabályzat vasárnapi istentiszteletekkel kapcsolatos rendelkezéseinek betartatására presbitereinket kérjük fel.
p)      A vasárnapi istentisztelettel párhuzamosan a GYBK foglalkozásokat a tanév végéig online tartjuk meg.

2)      A hétközi alkalmakkal kapcsolatos rendelkezések:

a)      A kedd esti bibliaórát és a csütörtök reggeli istentiszteletet továbbra is online tartjuk meg.
b)      A konfirmációi felkészítő órát pénteken 15:30-tól 17:00-ig, az ifjúsági órát pedig 18:00-tól 21:00-ig tartjuk meg, jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a gyülekezeti házban.
c)      A két alkalom előtt, után és közben is szellőztetünk, amennyiben a gyülekezeti házban tartjuk azokat.
d)      Gyülekezeti házunk tisztaságára a továbbiakban is nagy gondot fordítunk.
e)      Az alkalmakon a szájmaszk viselése és minden irányban a legalább 1,5 méteres távolság megtartása kötelező.
f)       Az alkalmakon szeretetvendégséget nem tartunk, tehát a gyermekeknek sem ennivalót, sem innivalót nem adhatunk.
g)      Az alkalmakon kiskorúak kizárólag szülői engedéllyel a szülő felelősségére, nagykorúak pedig saját felelősségre vehetnek részt.

3)      A lelkészi hivatal és pénztár működésével kapcsolatos rendelkezések:

a)      A lelkészi hivatal és pénztár továbbra is hétfőn és csütörtökön 8:30 és 11:30 között lesz nyitva.
b)      A híveket kérjük, hogy lehetőség szerint az online, avagy telefonos ügyintézést válasszák, és csak indokolt esetben keressenek fel minket személyesen a fenti időpontokban.
c)      Adományok, egyházfenntartói járulékok és sírhelymegváltások befizetésére továbbra is a banki átutalást javasoljuk. Kérjük, a közleményben feltüntetni az átutalás jogcímét, a teljes nevet, és a lakcímet is!
d)      Belépéskor a szájmaszk és a kézfertőtlenítő gél használata kötelező. A hivatalban tartózkodó lelkész, illetve a pénztárban tartózkodó pénztáros is maszkot visel, és az ügyintézések között kézfertőtlenítő géllel mos kezet.
e)      A lelkészi hivatalt, a pénztárt, és a folyosót a nyitvatartási idő előtt, közben és után is szellőztetni fogjuk.
f)       Az irodaépület tisztaságára a továbbiakban is nagy gondot fordítunk.
g)      A lelkészi hivatalban és a pénztárban egyszerre csak 1-1 fő személyzet, illetve 1-1 fő ügyintézést végző gyülekezeti tag tartózkodhat, várakozni a bejárati ajtó előtt lehet.
h)      Amennyiben feltétlenül szükséges a személyes találkozás, úgy kérjük, hogy a hivatali ügyintézés hatékonyabbá tétele érdekében előzetesen telefonon keressenek meg minket, így a felesleges várakozást elkerülendő esetleg időpontot is tudunk egyeztetni.
i)       Lelkészi szolgálatokkal kapcsolatban az alábbi telefonszámon vagyunk elérhetők:
                                                           06 20 296 3112
j)       Hivatali ügyintézéssel, sírhellyel kapcsolatban az alábbi telefonszámon vagyunk elérhetők:
                                                           06 20 292 2041
k)      Gyülekezeti levelezésünket az alábbi postai címen folytatjuk:
                                                           2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 34.
l)       Gyülekezeti levelezésünket az alábbi e-mail címen folytatjuk:
                                                          
pilis@lutheran.hu

4)      A kazuális alkalmakkal kapcsolatos rendelkezések:

a)      Kazuális alkalmakat (keresztelés, esketés, temetés és konfirmáció) csak abban az esetben tartunk, ha az alkalmakon részt vevők az alábbi pontokat elfogadják és betartják.
b)      Valamennyi kazuális alkalmat továbbra is csak előzetes (lehetőleg telefonos) egyeztetést követően tudunk felvenni a szolgálati rendünkbe.
c)      A kereszteléseket a templomban tartjuk, akár a vasárnapi istentisztelet keretén belül, akár külön időpontban, de javasoljuk a vasárnapi istentisztelet előtti, vagy utáni időpontokat.
d)      A keresztelőre érkezett családoknak külön helyeket tartunk fenn, az ülésrendről – saját felelősségre – a család gondoskodik.
e)      A keresztelési liturgia a szokott rendben történik, a keresztelendő gyermeket néhány csepp vízzel hintjük meg a keresztelési kancsóból, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
f)       A keresztelőn való részvétel a vasárnapi istentiszteleti rendelkezések szerint történik.
g)      Az esküvőket a templomban tartjuk, az ünneplő családtagok saját felelősségével történő részvétellel.
h)      Az esküvőkön résztvevők számára a szájmaszk és a kézfertőtlenítő használata kötelező a templomban. Ennek biztosításáról és használatáról az ünneplő család gondoskodik. Ez alól csak az ifjú pár, a szolgálatot végző lelkész, és a kántor mentesül.
i)       Az esküvőkön a templomi ültetési rend az ünneplő család feladata.
j)       Az esküvők után szokásos állófogadásokat a templomkertben az elkövetkező hetekben nem engedélyezünk, de a jegyesfotózáson mindenki a saját felelősségére vehet részt.
k)      A temetések napján reggel nem tartunk gyászistentiszteletet, de a vasárnapi istentiszteleten a szokott rend szerint emlékezünk meg az elhunytakról. A gyászoló családoknak külön helyeket tartunk fenn.
l)       A temetésen a sírhelynél ravatalozunk, a temetési szertartást a megszokott liturgia szerint végezzük.
m)   A temetéseken a gyászoló hozzátartozók a sírhely körül, egymástól legalább 1,5 méteres távolságban állhatnak meg.
n)      A szájmaszk viselése a szertartás ideje alatt mindenkinek kötelező, ez alól csak a szolgálatot végző lelkész és kántor mentesül.
o)      Az írásbeli- és a szóbeli konfirmációi vizsga, valamint a konfirmációi istentiszteletet az érintett családokkal egyeztetett időpontokban (péntek, szombat, és vasárnap) tartjuk meg, a konfirmációi oktatás, valamint a vasárnapi istentiszetelet rendelkezéseinek figyelembe vételével.

5)      A gyülekezeti programokkal, nyári táborokkal kapcsolatos rendelkezések:

a)      Gyülekezeti előadást, passiójátékot, koncertet, szeretetvendégségeket, és kézműves vásárt a nyári hónapokban nem tartunk.
b)      Gyermek- és ifjúsági táborokat, konfirmandus tábort a nyári hónapokban nem tartunk.
c)      Délutáni programokat, helyi kirándulásokat tervezünk a nyári hónapokban, az érintett korosztályok előzetes bevonásával.
d)      A nyári hónapok alatt tervezett délutáni programokkal kapcsolatosan az ifjúsági óra esetében hatályos rendelkezések lesznek érvényesek.
e)      A „Baba-Mama klubot” a nyári hónapok alatt még szüneteltetjük, az újraindulásáról előzetesen fogjuk értesíteni az érintetteket.

     
                  Isten iránti hálával, az új találkozások reményében, és a Testvérek iránt érzett felelősséggel tesszük közzé a Pilisi Evangélikus Egyházközség presbitériuma által elfogadott Járványügyi Védekezési Szabályzatot. Szeretettel kérünk mindenkit, aki bármely ponton be kíván kapcsolódni a gyülekezetünk életébe, hogy a békesség és a jó rend érdekében a fent részletezett rendelkezéseket tudomásul venni és betartani szíveskedjék.
                  Jelen Járványügyi Védekezési Szabályzat a presbitérium elfogadása után a kihírdetés napjától – Magyarország Kormányának veszélyhelyzettel kapcsolatos hivatalos intézkedéseinek figyelembevételével – visszavonásig hatályos.
     
      Gyülekezetünk a fent megnevezett nyilvános alkalmai a következő időpontokkal indulnak:

·         Első nyilvános hivatali és pénztári nyitvatartásunk időpontja:
                                                     2020. május 28. (csütörtök) 08:30-11:30
                                                     (Pünkösd hétfőn nem lesz nyitva a hivatal és a pénztár.)
·         Első nyilvános konfirmációi felkészítő alkalmunk időpontja:
                                                     2020. május 29. (péntek) 15:30-17:00
·         Első nyilvános ifjúsági óránk időpontja:
                                                     2020. május 29. (péntek) 18:00-21:00
·         Első nyilvános vasárnapi istentiszteleti alkalmunk időpontja:
                                                     2020. május 31. (pünkösd vasárnap) 10:00-11:00
                                                     (Pünkösd hétfőn nem tartunk nyilvános istentiszteletet.)

                 

                  Szeretettel várjuk a Testvéreket a nyilvánosan látogatható alkalmainkra. Addig is vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és figyeljék gyülekezeti hirdetéseinket!


Erős vár a mi Istenünk!


                                                                       P. H.

Áldáskívánással:
            Malya Ágnes                          Kárnyáczki Eszter                  Szöllősi István Sándor
       egyházközségi felügyelő                  parókus lelkész                         igazgató lelkész


Kelt: Pilis, 2020. május 26.„Az ÚR letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent.”
(Zsoltárok könyve 14. fejezet 2. vers)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése