2023. augusztus 24., csütörtök

 

Kedves Testvérünk!


Örömmel és egyben aggodalommal írjuk a következő sorokat. A téli időszak gazdasági válsága, mint oly sokakat, sajnos evangélikus gyülekezetünket is érintette. A tudatos energiaspórolás mellett is több 400 ezer Ft körüli számlát kaptunk. Sajnos az épületeink elavultak, ezért az energia díjak befizetésével feléltük a tartalékainkat. Egy következő telet – a jelenlegi kilátásaink alapján – a gyülekezetünk így nem fog tudni anyagilag finanszírozni. Ezért országos egyházi, és egyházmegyei energetikai korszerűsítési pályázaton is részt vettünk. Legnagyobb örömünkre mind a két pályázaton nyertünk. Az országos pályázaton 15 millió Ft-ot kaptunk, melyből 9 millió Ft vissza nem térítendő, 6 millió Ft visszatérítendő támogatás, az egyházmegyei pályázaton pedig 1,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk.  Így a nyílászárókat ki tudtuk cserélni a gyülekezeti-és vendégházon, illetve az irodán. A gyülekezeti ház régi konvektorait is lecseréltük radiátorra, és új kazánt is vásároltunk, továbbá sor kerül az egész épület szigetelésére. Remélhetőleg a téli időszakban a számláinkon is meg fog mutatkozni a felújítás eredménye. Valóban nagy öröm ez számunkra, hiszen gyülekezetünk épületei sokkal modernebbek, komfortosabbak, biztonságosabbak, és remény szerint hívogatóbbak is lettek.

Viszont a pályázat nem fedez mindent. A sok járulékos költség és a tartalékunk hiánya kétségbeejtő, hiszen 2024. január elsejétől el kell kezdenünk visszatéríteni az országos egyháznak a fent említett 6 millió Ft-ot, évi 1,2 millió Ft-os részletekben. Ha a bevételi oldalon nem történik pozitív változás, akkor a gyülekezetünk pár hónapon belül fizetésképtelenné válik. Amennyiben ez megtörténik, a Pilisi Evangélikus Egyházközség nem lehet önálló gyülekezet többé, és nem lehet saját lelkésze sem, hiszen nem tudja megteremteni hozzá az anyagi feltételeket. Lehet, úgy tűnik, hogy ez nem nagy dolog. Ha valóban így gondolják a gyülekezethez akár csak lazán is kapcsolódó Testvérek, akkor nincs további teendő.

Ha viszont fontos számunkra a gyülekezet, ha szeretnénk, hogy önálló maradjon, akkor tegyünk érte! Legyünk jelen rendszeresen és aktívan a gyülekezet életében, áldozzunk az időnkből és az anyagi javainkból, mert ha nem lépünk, nem lesz változás! Kérünk mindenkit, hogy akinek még fontos a Pilisi Evangélikus Egyházközség, az tegyen érte, és mondja el másoknak is az örömeinket, és az aggodalmunkat is. Mi hisszük, hogy együtt változtatni tudunk ezen a kétségbeejtő helyzeten. Köszönjük mindenkinek, aki szívén viseli gyülekezetünk sorsát.

Tudjuk, hogy az Isten gondoskodik az Őt követőkről, de nem spórolhatjuk meg a tevőleges odaszánásunkat sem. Erre a közös teherviselésre hívjuk a Kedves Testvéreket, hogy együtt érezzük és tapasztaljuk: az Istennek gondja van ránk.

Az adományok befizetés történhet a hivatalban, átutalással, OTP-s befizetéssel és csekken is.

Számlaszámunk: Pilisi Evangélikus Egyházközség, OTP Bank Rt. 11742238-20021726

Közleményben kérjük feltüntetni a név/neveket illetve a címet.

„Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.”(Péter 1. levele, 5. fejezet, 7. vers)

Isten áldását kívánjuk a Testvérek életére!

 A Pilisi Evangélikus Egyházközség Elnöksége és Presbitériuma nevében.