2018. június 3., vasárnap

Keveházi László 90. születésnap hálaadó istentisztelet


Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő...


...vagy 90 esztendő, és nagyon kis része hiábavaló fáradság. Igaz, hogy gyorsan elrepül, de nem marad nyom nélkül...

Május 27.-én egy hatalmas nagy család gyűlt össze, hogy közösen Isten házában, a pilisi templomban ünnepelje D. Keveházi László nyugalmazott esperes, egykori pilisi lelkész 90. születésnapját.
Az alkalom előkészítése már hetekkel ezelőtt elkezdődött az egyházvezetés, a gyülekezet és a család részéről, és nagy titok övezte, hiszen mindenki szerette volna meglepni Laci bácsit.
Az IZSÓP énekkar két énekkel, az egész gyülekezet pedig közös ajándékkal készült az alkalomra.
Az ünnepi istentiszteleten Dr. Fabiny Tamás hirdette Isten igéjét az efezusi levél 1,3-14 alapján. Püspök úr az áldások erejéről beszélt az életünkben és a gyülekezeteinkben, és arról az áldásról, amely a pilisi gyülekezetnek is megadatott. Ajándékokról, amelyeket átélhetünk nap, mint nap a gyülekezetben. A közösség ajándékával, a szentségekben való részvétel ajándékával élhetünk és épülhetünk a gyülekezetben. De Isten legnagyobb ajándékát is megkaphatjuk, az Ő igéjét, amelyet igehirdetőkön, lelkipásztorokon keresztül küld el az Ő népének. Egy ilyen lelkipásztor házaspárért, és különösen Laci bácsiért, adtunk hálát ezen az alkalmon. Aki életét nem egyszerűen a belülről irányítottság, nem is a kívülről irányítottság-hiszen azt sosem engedte - hanem a felülről irányítottság határozta meg. Így lehetett maga is áldás az egész gyülekezet számára.
Isten áldása átjárta az egész istentiszteletet, ugyanis ezen az alkalmon- az új hagyományhoz híven- Isten igéjével áldották meg a lelkészek a születésnaposokat.
Laci bácsi áldó igéje Ézsaiás próféta felszólítása volt: „Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!” Ézs 55,6
Az istentisztelet végén a köszöntések következtek.
Dr. Fabiny Tamás a Magyarországi Evangélikus Egyház nevében köszöntette Laci bácsit 90. születésnapja alkalmából. Tamás püspök utalt a most megjelent Sztehlo gyerekek voltunk könyvre, amelyben egy képen Laci bácsi, mint a Gaudiopolis első miniszterelnöke egy minisztertanácsi ülésen elnököl. Már abban az időben is a felelősségteljes vezetés jellemezte Laci bácsit. Ez a felelősségteljesen vezetés pedig megmaradt egész életében, mindig miniszterelnök tudott maradni. Minister Verbi Domini az Úr igéjének szolgája. Az öröm városának szolgája. Ilyen öröm városa lehetett Pilis is, ilyen öröm dalok hangozhattak és hangoznak még ma is az IZSÓP énekkar szolgálatával, amelynek létrejöttében a Keveházi házaspárnak nagy szerepe volt.
Szemerei János a nyugati egyházkerület püspöke levélben küldte áldáskívánást.
Ezután Krámer György és Pángyánszky Ágnes köszöntése következett. Krámer György azért adott hálát, mert ez a két család ezer szálon összekapcsolódik és annyi közös emlék, élmény és szolgálat köti össze őket, amelyet felsorolni sem lehet.
Pángyánszky Ágnes az életért, Laci bácsi életéért adott hálát, és azért, hogy ebben a 90 évben mindig ott volt annak az érzése; az Isten kezében vagyunk.
Buda Annamária a Diakóniai Osztály vezetője, megköszönte azokat az élet morzsákat, amelyekben részesülhetett Laci bácsit ismerve. A házaspárt egy rozmaring bonsai-al ajándékozta meg, amely a közös hatvani kirándulásra emlékeztette őket.
Győri Péter Benjámin esperes úr köszöntését küldte Laci bácsinak, majd a gyülekezeti szolgálata után csatlakozott az ünneplő közösséghez.
Az istentisztelet végével még nem ért véget az ünnep, ugyanis a gyülekezet és a család a gyülekezeti teremben folytatta az együttlétet. Itt került sor az ajándékok átadására és a kötetlen beszélgetésre is.
Isten áldását kívánjuk Klári néni és Laci bácsi egész életére. Isten áldja és őrizze meg őket egészségben és szeretetben.
szöveg: Kárnyáczki Eszter
fotó: Princz Mihály


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése