2010. május 30., vasárnap

Erkel Ferenc hangverseny a Pilisi Evangélikus Templomban


Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából hangversenyt rendezett Pilis város zeneiskolája és Pilis Város Önkormányzata május 30-án. A hangversenyen olyan híres operaénekesek énekeltek, mint Tokodi Ilona, Ardó Mária, Bándi János, Berczelly István, Béres Judit, Clementis Tamás, Füzesséry Attila és Molnár András. A hangversenyen megszólaltak Erkel Ferenc művei a pilisi Harmónia kórus, a Pilisi Zenészegylet és a zeneiskolások tolmácsolásában is. Részleteket hallottunk az István Király, Dózsa György, Hunyadi László és a Bánk bán operákból. Csodálatos estét kapott ajándékba a hallgatóság. Köszönjük a felejthetetlen hangversenyt!

2010. május 27., csütörtök

Pünkösdi 18 - keresztelés az istentiszteleten


2010 Pünkösd vasárnapján igazi csodát élhetett át a Pilisi Evangélikus Gyülekezet. 18 keresztelőre került sor - 7 kisgyermek és 11 nagyobb fiatal keresztelőjére. Szemünk előtt vált láthatóvá a Szentlélek munkája - családok és fiatalok választották ezt a vasárnapot a keresztség ünneplésére. A gyülekezet meghatottan figyelte a keresztelőt - hitünk szerint nem a magunk érdemében, hanem Isten mindent megelőző kegyelmében bízva kereszteltük meg a gyermekeket és a fiatalokat. A fiatalok közül 10-en a konfirmációt megelőzően keresztelkedtek meg - többen a Pilisi Diákotthon fiataljai közül is. Reménységünk, hogy ez a pünkösdi csoda egyszerre válhat hitünk megerősödésévé és Istenbe vetett bizalmunk pecsétjévé. 
Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a dicsőség!

2010. május 24., hétfő

Konfirmációi igehirdetés


Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az ÚR igéje: Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: Nagyon buzgólkodtam az ÚRért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. 
Az ÚR ezt mondta: Jöjj ki, és állj a hegyre az ÚR színe elé! És amikor elvonult az ÚR, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az ÚR előtt; de az ÚR nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett; de az ÚR nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt; de az ÚR nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá: Mit csinálsz itt, Illés? 
1Kir 19,9-13

Ünneplő Gyülekezet! Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
A konfirmáció előtti utolsó napokban már csak a torokgyulladás akadályozott meg abban, hogy felemelt hangon próbáljak meg rendet és csendet teremteni ahhoz, hogy a vizsgára rendesen fel tudjunk készülni. Azt vettem észre magamon, hogy a sikeres vizsga érdekében egyre szigorúbbnak és hangosabbnak kell lennem, különben káoszba fullad minden készülés és erőfeszítés. Pedig nem szeretek ilyen stílusban rendet tartani – jobban esett volna szép szavakkal beszélgetni, kedvesen elmondani, milyen jó is a konfirmáció ünnepe, amire készülünk.
És volt egy másik pillanat is, amikor nagyon vágytam a csendre, az odafigyelésre. Többször elhangzott az elmúlt hetek beszélgetéseiben, hogy vannak olyan kérdések, olyan témák, amikről lehet, hogy soha többé nem fog beszélgetni valaki. Ha tegyük fel, nem jön ifire, nem jön templomba, és a család sem beszél otthon erről, akkor lehetnek olyan erkölcsi, életvezetési kérdések, amiről többé nem esik konkrét szó valakinek az életében. Ezért kértem, hogy a saját érdekükben, figyeljenek a konfirmandusok az Isten nekik szóló üzenetére.
Egy lelkész-ismerősöm, aki egyben nagy zenész is, mesélte, hogy egy új zenei szoftverrel egy 80-as évekbeli Pink Floyd számot szeretett volna áthangszerelni, de nem sikerült neki, mert az új szoftveren nem volt olyan lassabb tempójú beállítás, amivel a 80-as évekbeli zenéket kezelni lehetett volna.

2010. május 16., vasárnap

Konfirmandus tábor Balatonszárszón


Május 14-16 között 92 fős konfirmandus és ifjúsági tábort szerveztünk a pilisi, a dabas-gyóni, a bényei és a nyáregyházi evangélikus fiatalok számára. A balatonszárszói táborozás örökre emlékezetes marad: az évszázad egyik legnagyobb viharát éltük át ezen a hétvégén. De ahogyan az már csak a fiatalokra jellemző, a közösség élménye, a barátok, a közös éneklés, a Láthatatlan Színház mind erősebb tudott lenni az angolnákat a partra sodró óriási erejű viharnál is. Pontosan úgy, ahogyan azt a záró istentiszteleten is hallottuk: Jézus valóban le tudja csendesíteni a tengert.
Jövőre újra találkozunk! (addig pedig majd a révfülöpi nyári konfis és ifis táborban!)

2010. május 9., vasárnap

Az imádság vasárnapján - Pángyánszky Ágnes igehirdetése


1A mélységből kiáltok hozzád, URam! 2Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra! 3Ha a bűnöket számon tartod, URam, Uram, ki marad meg akkor? 4De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged.  5Várom az URat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. 6Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. 7Bízzál, Izráel, az ÚRban, mert az ÚRnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. 8Meg is váltja Izráelt minden bűnéből.
130. zsoltár


Az Isten és az ember történetének van egy érdekes dinamikája, egy érdekes mozgása. Ezt a dinamikát minden Istent kereső vagy Isten-hívő ember ismeri. Ez a dinamika a mélyből a magasba, a távolból a közelbe érkezés dinamikája. Hitünk minden mozzanata tartalmazza ezt.
Szentségeink közül a keresztség a mélyből a magasba érkezés szentsége. Emlékezzünk Keresztelő János keresztelési rítusára – a megkeresztelendő víz alá merült, hogy a víz lemossa bűneit és úgy jött ki a vízből, mint aki megtisztult, és a mélységből a magasságba emelkedett. Az úrvacsora szentsége a tékozló fiú példázatának átélése – Istentől eltávolodott bűnös emberként jövök az oltár elé, de a bűnbocsánat és a Krisztussal megélt közösség újra közel hozza az embert Istenhez.
Ez a dinamika jelen van mindennapi életünkben is.

2010. május 5., szerda

Hittanosaink Anyák napi istentiszteleten

Anyák napi istentisztelet - Keveházi László igehirdetése

Hogyan születik az ének?
- igehirdetés a 96. zsoltár alapján -

A mai vasárnap egyrészt az édesanyák köszöntése, ünneplése. Erről szólt eddig az istentisztelet. Gyermekek szóltak énekeltek, a gyermekek szavánál többet és szebbet nem lehet mondani. Adjunk hálát Istennek az édesanyákért, mindazért, amit tőlük kaptunk: az életet és szeretetet.
A mai vasárnap azonban az egyházi esztendőben Cantate − Énekeljetek vasárnapja is. Mintha ezen a vasárnapon Isten a Biblia mellé odatenné kezünkbe az énekeskönyvet is. A kettő együtt forrása keresztyén életünknek.
Az ének mindig hangzott Isten népe életében. Mózestől kezdve a zsoltárokon át az Ószövetségben. Jézus is énekelt tanítványaival. A bibliai levelekben is vannak ének szövegek is. A keresztyén egyházban azóta is hangzik az ének. Orgona, muzsika és ének nélkül elképzelhetetlen az istentisztelet.  Ebben a gyülekezetben talán még sokan emlékeznek a régi Tranoscius énekeskönyvre, amely annyira fontos volt a gyülekezet életében!
Ugyanakkor az is lényeges, hogy némul az ének. Világi alkalmainkon is, még ma sem énekeljük igazán a Himnuszt, vagy Szózatot.