2010. október 20., szerda

AJÁNLÓ

Október 24-én, vasárnap délelőtt 10 órakor a délelőtti istentiszteleten D. Keveházi László, gyülekezetünk nyugalmazott lelkésze tartja az istentiszteletet! Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Október 28-án, csütörtökön délelőtt 10 órakor a Betlehem baba-mama klub keretein belül Majoros Ildikó könyvbemutatójára kerül sor. Ildikó könyve most jelent meg, a meddőség és gyermekvállalás nehézségeiről és kihívásairól szól.
Kedves anyukák, babák és gyermekek, várunk benneteket szeretettel!

2010. október 18., hétfő

Gyülekezeti adomány az iszap-károsultak javára

Az október 17-i termésért való hálaadó istentiszteleten gyűjtést hirdettünk meg az iszap-károsultak javára. 

Az istentiszteleti közösség 152 000 Ft adományt tett a perselybe!

Isten áldását kívánjuk az adakozók életére, az adomány útjára és a bajba jutott emberek életének és helyzetének mielőbbi rendeződésére!

Erős Vár a mi Istenünk!

2010. október 17., vasárnap

Őszi hálaadó gyülekezeti nap

2010. október 17. Termésért való hálaadás, úrvacsora, nyugdíjas klubok, Pipacs Vadászkürt Együttes, gyülekezeti nap, ebéd, szeretetvendégség. Még ezek a szavak is alig tudják visszaadni azt az örömet, amit ma mindazok átélhettek, akik részt vettek gyülekezeti napunkon. Ilyen nagyszabású egész napos programot már régen szerveztünk, viszont ma elemi erővel éreztük, hogy micsoda lehetőség, mennyi energia, mennyi tenni akarás van az emberekben. Tudtunk együtt imádkozni az idősekért, tudtunk együtt adakozni az iszap-katasztrófa áldozatainak, tudtunk együtt terített asztalnál ebédelni és visszaemlékezni a júniusi kontiolahti testvérgyülekezeti útra. Bízunk abban, hogy lesz folytatás, és ez az öröm sokáig elkísér még bennünket...

2010. október 11., hétfő

Ki az, aki segíteni tud? - Török Anett igehirdetése


2010.10.10. Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap
Textus: Mt 12,9-14

Keresztény Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Amikor az ember vonattal felmegy Budapestre, az ablakon kibámulva számtalan olyan falat, épületet lát, amelynek az oldalára különböző graffitik vannak felfestve. Talán vannak közöttünk olyanok, akik láttak már olyan graffitit, amelynek szövege az volt: „Állítsátok meg a világot, ki akarok szállni!” Ez az egyetlen egy mondat tökéletesen jellemzi a mai kort. Állandó pörgés, rohanás jellemzi világunkat. Az embernek már nem adatik meg, hogy egyszerre csak egy dologra figyeljen, hanem figyelme ki kell, hogy terjedjen számtalan helyzetre, információra. Ha az ember utazik, reklámok hadával szembesül, melyek eszébe juttatják a felvett hitel terhét, az iskolakezdés anyagi nehézségeit, az ország politikai problémáit, a társadalmi egyenlőtlenségeket.
Amikor az ember várakozik a metróra, már napra kész lehet a hírek tekintetében, hiszen kivetítőn adják le a várakozóknak a legfrissebb hazai és külföldi híreket.
Az internet a másik nagy forrásunk, ahonnan könnyedén értesülhetünk a világban történő eseményekről, a legújabb sztárpletykákról, divatról. Az embernek ki sem kell mozdulnia a négy fal közül, mégis tökéletesen tájékozott lehet. Nincs szükségünk a másikra, nincs szükségünk segítségre. Mi magunk is, akár otthonról is rendezni tudjuk bankügyeinket, tanulmányainkat, sőt a bevásárlásunkat is. Ha valaki pedig mégis kilép otthonából, akkor ott van a mobiltelefon, amelyen keresztül folyamatosan tarthatja a kapcsolatot az ország, sőt a világ bármely pontjával.
Fontos a jelenlét, mert ha egy időre kikapcsolunk, vagy csak lelassulunk, már nem tudunk lépést tartani a körülöttünk folyó dolgokkal.

2010. október 4., hétfő

Jézus imádsága - Lázárné Tóth Szilvia igehirdetése

Jézus, közvetlenül azelőtt, hogy Júdás árulásának a segítségével elfogták, imádkozott az Atyához. Először önmagáért könyörgött, hogy az Atya dicsőítse meg Őt, aztán tanítványiért, majd az egyházért. Hallgassa meg a gyülekezet ennek az imádságnak egy részletét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául elrendelt.
"De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél." "Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük."
 Jn 17,20-26 

 Keresztény Gyülekezet, Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Amikor középső öcsém 4 évvel ezelőtt középiskolába ment és kollégista lett, hónapokon keresztül szenvedett. Négyen voltak egy szobában és az egyik szobatársa a kollégium „réme” lett. Ez a fiú, a kollégium „réme” verbálisan és fizikailag is agresszív volt, minden kudarcát és boldogtalanságát a szobatársain és az osztálytársain torolta meg. Az én öcsém akkoriban még igen jámbor és jószívű gyerek volt, nem ártott ő senkinek.  Nem félt a verekedéstől, a másik két fiútestvéremnek köszönhetően, mégsem akart senkivel harcolni vagy kiabálni, inkább tűrt.
            De naponta felhívta az Anyukánkat, sokszor engem is, de aztán mégis csak szomorúan hallgatott a telefonban. Néha, amikor már kibukott belőle a kétségbeesés, küldött egy üzenetet, hogy ő már nem bírja tovább, átmegy egy másik iskolába. Majd megszakadt a szívem érte. Mindig, amikor ezeket az üzeneteket megkaptam, nem tudtam mást tenni, mint könyörögni. Mert az ilyen helyzetekben az ember önkéntelenül megtanulja, hogyan kell térdre borulni és esedezni azért, akit annyira szeret.
            Döbbenetes dolog, hogy Jézus is ezt tette értünk. Ő is könyörgött értünk a Gecsemáné kertben. Imádkozott mindazokért, akik hisznek az evangéliumban, minden kor hívőiért, értünk is.

A III. Gerje-menti Vadásznap ökumenikus liturgiája és igehirdetése

AZ ÖKUMENIKUS ÁHÍTAT LITURGIÁJA ÉS IGEHIRDETÉSE

Örökkévaló Isten!
Köszönjük a teremtettség szépségét,
A titkot, mely minden ismeretet felülmúl.
Köszönjük a földet, a vizet, a napot és a szelet,
Minden teremtményt és embert, nemzetet és kultúrát.
Taníts minket – akik itt együtt vagyunk – bevallani,
Hogy sokszor hibákat követünk el az élet ajándékával szemben.
Adj erőt, amikor láthatóvá akarjuk tenni, hogy
A föld és minden, ami rajta van,
Hozzád tartozik.
Vezess minket, amikor megemlékezünk szövetségedről,
És eszerint akarunk élni. Ámen.

1Móz 1,26
Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön.

Kedves Vendégek, kedves keresztyén testvéreim!

Bizonyára minden magát komolyan vadásznak mondó vadász tisztában van vele, - mi vendégek pedig itt csak rácsodálkozunk erre -, hogy a vadászat mennyire közel van az ember teremtettségéhez, ahhoz az isteni szent akarathoz, amely létrehozta ezt a világot, amelyben élünk. Az előbb a Teremtéstörténetből olvastam fel azt a részt, amiben Isten bennünket embereket is megteremtett. Az ember lett a teremtés csúcsa, férfiként és nőként a teremtés koronája. Uralkodó pozíció ez – ahogy az ige is mondja. Uralkodhatunk a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön.
De vajon megfelelően, jól értelmezzük-e ezt az uralkodást, ez a kiemelt, vezető pozíciót, amelybe az Isten bennünket belehelyezett? Egy nagyon kedves vadász-verset találtam, és ebben a versben pontosan arról van szó, hogy mit is kezdjen az ember ezzel az uralkodó helyzettel. Így hangzik a vers:

Az legyen a vadász nemes törekvése,
Hogy a vadat óvja, kímélje és védje,
Vadásszék, mint törvény és szokás kívánja
S a teremtményben is a Teremtőt áldja.

III. Gerje-menti Vadásznap

Különleges alkalomra invitálták gyülekezetünk lelkészét, Pángyánszky Ágnest, október 2-án. A III. Gerje-menti Vadásznapok alkalmából ökumenikus áhítat volt a nyitóünnepség keretein belül. Az összegyűlt vadásztársaságok tagjai közösen adtak hálát Istennek a teremtett világ csodáiért, azokon belül is a vadakért és együtt imádkoztunk a vadász hivatást űzők felelősségéről.
Az ünnepi megnyitó után érdekes programok következtek, gyermekeket és felnőtteket egyaránt lenyűgözve. A nap folyamán gyülekezetünkből is egyre többen érkeztek a Piactérre, így a vaddisznópörköltet már együtt fogyaszthattuk el!
2010. október 3., vasárnap

Virágcsodák

Október 2-án gyönyörű virágkiállításra kapott meghívót gyülekezetünk. Presbiterünk, Sáránné Kerepeszki Katalin, üzlete 10 évvel ezelőtti megnyitása alkalmából rendezett virágkiállítást az ősz, az ünnepek jegyében. Az üzletben egymásnak adták a kilincset a látogatók és Kati "tárlatvezetése" közben ismerkedhettünk meg új virágkötészeti trendekkel és megcsodálhattuk a gyönyörű kompozíciókat. 

Gratulálunk a kiállításhoz!