2011. március 20., vasárnap

Böjti családi istentisztelet

Minden szülő szeretne biztos alapokon nyugvó családot - szeretetteljes kapcsolatot, biztonságos otthont, boldogságot. Jézus példázata a sziklára és a homokra épített házról a mai családok felé is szól - akkor, amikor annyi mindent látunk szétesni magunk körül, jól esik megerősödni a jézusi biztatásban: épüljön biztos alapra életed háza.
Kis és nagy gyermekekkel, édesanyákkal, édesapákkal együtt énekeltünk, imádkoztunk, "házat" építettünk és uzsonnáztunk a mai böjti vasárnap délutánján, hogy hitünkben, elhatározásainkban és terveinkben megerősödve térhessünk vissza erős alapra épített otthonainkba.

2011. március 14., hétfő

Böjt 1. vasárnapjának igehirdetése - Pángyánszky Ágnes


Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte: "Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled!" Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez: "Távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint."
Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: "Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Mert eljön az Emberfia Atyja dicsőségében angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint.
 Mt 16,21-28

Keresztyén Gyülekezet! Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Otthon a polcokon porosodik a Biblia. Az Isten szavát, az evangéliumról szóló szent írást porréteg fedi, a feledés jótékony homályába merült. Választottunk helyette más „szent” írást – de már nem Lenin könyveire gondolok, hanem a vasútállomáson, az újságosbódékban megvásárolható Blikk, Bors szintű lapokra. Ezekből tájékozódunk – unalmasabb napokon celeb-életek szánalmas eseményeivel, izgalmasabb napokon tragédiák és katasztrófák ránk nem tartozó részleteivel szórakoztatjuk magunkat.

Ezekből próbáljuk „kiolvasni” mit is jelent az élet, hogy milyenek legyünk, mi vár ránk, mitől lehetünk mi is érdekesek, sikeresek. A polcon porosodó Bibliáról elfeledkeztünk. Legfeljebb kedvesen mosolygunk a nagyira vagy a dédire, ha az ágya mellett meglátjuk őt Bibliát vagy Útmutatót olvasni, de a mai fiatal és felnőtt generáció nagy része már nem él ezzel a lehetőséggel. Nem is tudjuk, nem is értjük, hogy mi van megírva a Bibliában.

Ma azonban jó lenne figyelni rá. Egyfelől azért is, mert a héten elkezdődött a böjti időszak, és ez ősi ünnep, érdemes és kell is figyelni rá. Másfelől azért is figyelnünk kell a Bibliából most hallott üzenetre, mert emberi életünk legfontosabb részleteiről beszél nekünk. Annak az életnek az üzenetéről, ami a mi személyes életünk. Drága, pótolhatatlan, megismételhetetlen, személyes élet, aminek elvesztése földi életünket a legnagyobb megpróbáltatás elé állítja. Ezért ma ne figyeljünk másra, csak egyedül Isten szavára, hogy legalább most tényleg a legfontosabbra tudjunk koncentrálni.

Isten üzenete felénk ezen a vasárnapon Jézus életének egyik fordulópontjáról szól. Jézusnak szembe kell nézni azzal, hogy élete nem a megszokott mederben fog folytatódni tovább.

Felnőtt-konfirmáció Böjt 1. vasárnapján

Böjt 1. vasárnapján felnőtt-konfirmációra is sor került gyülekezetünkben. Evangélikus konfirmációi hagyományaink szerint is megerősítette hitét Czombos Dorottya, aki hosszú évek óta tagja gyülekezetünknek, aktív segítője a hitoktatásnak, a gyermekbibliakörnek, a nyári hittanos táboroknak és az ifjúsági munkának. A konfirmáció megható pillanata volt, amikor a gyülekezet nagyifjúságának tagjai egy-egy igei áldással áldották meg Dórit!

2011. március 6., vasárnap

Kolozsvári hittanos gyermekek bábelőadása Pilisen

Márc. 6-án, a Budapest és Kolozsvár közötti úton néhány autó parkolt le a Pilisi Evangélikus Gyülekezet udvarán. Gyermekek és felnőttek szálltak ki az autókból, hogy létrejöhessen egy újabb találkozás a kolozsvári és a pilisi evangélikus testvérgyülekezetek között. A kolozsvári hittanos és szülőkből álló csapat a Cinkotán megrendezett országos bábtalálkozóra jött és a hazafelé vezető úton jöttek be "látogatóba" Pilisre.

A kolozsvári testvérek egy árnyjátékkal és egy igehirdetéssel érkeztek. Az istentiszteleten Adorjáni Dezső püspök úr szolgált igehirdetéssel, majd a gyülekezeti teremben Kalit Eszter lelkészjelölt vezetésével egy árnyjátékot adtak elő kolozsvári hittanos gyermekek. Az előadás előtt a felnőttek a templomban vettek részt az istentiszteleten, a kolozsvári és pilisi gyermekek pedig közös gyermekbiblia-órán játszottak és kézműveskedtek.

Nagyon köszönjük a kolozsvári testvérek látogatását, várjuk őket újra szeretettel!A fotókat köszönjük Bánszki Sándornak!

2011. március 5., szombat

Konfis és ifis farsang 2011

A farsangi időszak méltó lezárásaként tartottuk meg péntek este a konfisok és ifisek farsangi buliját. Voltak szép számmal fiatalok (és felnőttek is), akik farsangi jelmezt öltöttek. Az egész estés programban volt jelmezbemutató, kastélyjáték, ügyességi játékok, tombola, karaoke, büfé és a kötelező farsangi kellék, a jókedv is.
Tudjuk, hogy jövő héten már kezdődik a böjt, most ezt az utolsó pénteket még megünnepeltük!

A fotókat köszönjük Horváth Nórinak, Pálinkás Zsófinak és Pángyánszky Ágnesnek! A diavetítésre kattintva egy Picasa albumban is megnyílnak a fotók, sok türelmet a böngészésükhöz!

2011. március 1., kedd

Gyülekezeti hittanverseny 2011

Február 26-án, szombaton délelőtt került gyülekezetünkben megrendezésre az országos hittanverseny gyülekezeti fordulója. Az alábbi képeket Tóth Zoltán és Pángyánszky Ágnes készítették. Köszönjük a hittanos gyermekek felkészülését és drukkolunk a megyei versenyre továbbjutottaknak!
Az alsósok korosztályából továbbjutottak Kasa Blanka, Krámer Zita, Szegvári Bence, Csáti Márton, Pakocs Katalin Domonika, Tóth Lilla, Illanicz Hanna és Nagy Dorina. A felsősök közül továbbjutottak Gál Réka, Lasán Zsuzsi, Csákány Rebeka, Csákány Fruzsina, Csákány Dorottya, Paulovicz Petra, Kovács Anikó és Kőhídi Laura.