2010. november 30., kedd

Felhívás Karácsonyi Cipősdoboz akcióra!Kattints a képre és olvasd el nagyban is!

Ádventi családos kézműves délután

Ádvent 1. vasárnapjának délutánján hittanosok apraja-nagyja gyülekezett össze Ocztos István kiállításának megtekintésére és ádventi kézműveskedésre. Hitoktatóink és ifiseink egy bábjátékkal és énektanítással kedveskedtek a gyermekeknek, majd különböző csoportokban színezni, rajzolni, kézműveskedni lehetett. A nagy csapat lelkesen futott egyik asztaltól a másikig, hogy minden ajándékot elkészíthessenek. 
Reméljük, hogy mindenki nagyon jól érezte magát! Köszönetet mondunk a gyermekek és családjaik nevében minden szervezőnek, hogy ilyen ügyesen és lelkesen megszervezték ezt a délután!

2010. november 14., vasárnap

Befogadó Buli konfisoknak és ifiseknek

Már évek óta "hagyományos" őszi program az új konfirmandusok Befogadó Bulija (BB), amit a nagyobb ifjúságok tagjai szerveznek a konfisok számára. Mindig valamilyen aktuális ötlet alapján születik meg az est programja. Ebben az évben az X-Faktor adta az ötletet a jelenetek, énekek és táncok vicces előadásához, amit természetesen mentorok zsüriztek. Reméljük, hogy az új konfisok és az ifisek is jól érezték magukat, folytatás majd az előszilveszteri bulin...
Addig is jó képnézegetést mind a 110 képhez, amelyek egy Picasa albumban is megtekinthetőek!

2010. november 8., hétfő

Ifi óra az őszi szünetben

Péntek esti emlékek - ifi az eddigi életútról, jövőbeni célokról, célkitűzésekről. Gyertyás áhítat, fiúk a baba-mama szobában építenek, Zsófi fotói ...

2010. november 1., hétfő

Halottak Napja 2010

"Most hát
boríts be minket, Istenünk, reményruhába
őrizz az úton, és taníts szeretetedből szeretni
legyen életünk a halálból életre támadás példázatává
és minden értelmet meghaladó békességed
amely
mélyebb kétségeinknél

erősebb hitünknél

határtalanabb reménységünknél

őrizze meg szívünket bátor bizalomban

gondolatainkat őszinte nyitottságban
tetteinket igaz mozdulatokban
életünket, egész valónkat

Krisztus Jézusban
az értünk jött kegyelemben."


(részlet, Varga Gyöngyi: Áldáskönyv, Luther Kiadó 2009)


Felém fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek.  Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem, nyomorúságban és bánatban vagyok.  De az ÚR nevét hívom segítségül: Ó URam, mentsd meg életemet!  Kegyelmes és igazságos az ÚR, irgalmas a mi Istenünk  Légy újból nyugodt, lelkem, mert jól bánt veled az ÚR!  Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól,  az ÚR színe előtt járhatok az élők földjén. (Zsolt 116)

Kedves Emlékező és Gyászoló Testvéreim!
Zsoltárok és versek kísérik ezt a borongós, halottainkra emlékező napot. Az emberi lélek leginkább versben, énekben tudja kifejezni azt, amit érez, ami örömet vagy bánatot jelent a számára. Olyan jó ezekben a versekben visszahallani mindazt, ami most bennünk is emlékként, fájdalomként kavarog.
Ezeknek a költői verssoroknak a hatására azonban hirtelen élessé válik minden, ami az életünkkel kapcsolatos. Mintha egy homályos fénykép elmosódott kontúrjai egyszerre csak tisztán kivehetővé válnának. Itt, a szabad ég alatt hit és reménység, szeretet és emlékezés egyszeriben pengeéles kérdésekké válnak.
Miben hiszünk? Miben reménykedünk?
Azonosulni tudunk-e a zsoltárversek írójával, aki őszintén megvallja, hogy bizony volt úgy, hogy körülfonták a halál kötelei, és rettegett a sírtól, nyomorúság és bánat volt az osztályrésze. Vajon nem ilyen tapasztalatok alakítják az életünket? Hányszor dermedt meg a szívünk, amikor szerettünket kellett elengednünk az életből a halálba? Hányszor rettegtünk attól, hogy milyen lehet a koporsója mellett megállni? Hányszor jöttünk ki a temetőbe valamilyen furcsa, emberfeletti reménységgel a sírjához, hogy hátha újra találkozunk vele?
Az emberi életnek ebben a gigászi küzdelmében egy megoldás, egy kiút van, amit a zsoltáros is megtalál: hívd bánatodban és rettegésedben segítségül az Úr nevét! Az életet, és a halált is, tedd le az Isten kezébe, és mert bízni és reménykedni abban, hogy Isten nem hagyja életünket a halál rabságában.
A sírok mellett is halált legyőző reménységünk, hogy Jézus Krisztusban Isten megmenti életünket a haláltól, szemünket a könnyhullatástól, lábunkat az elbukástól. A meggyújtott gyertyák fénye emlékeztessenek ma bennünket a győzelemre, a reménységre, Isten halált legyőző szeretetére. Van-e szebb és nagyobb reménység annál, mint hogy szeretteinket és saját életünket is biztonságban tudhatjuk, a mindenható Isten kezében…
Ámen.