2012. június 10., vasárnap

Pálinkás Zsófia fotókiállításának megnyitóján

Hűséges ifisünk és gyülekezeti tagunk, Pálinkás Zsófia már régóta sokat fotózik gyülekezeti alkalmakon. Zsófi rajongása a fotózás iránt olyan komollyá vált, hogy iskolájában tanárai is felfigyeltek tehetségére. Első kiállítása a ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban volt, most pedig a Pilisi Evangélikus Gyülekezetben állította ki Zsófi azokat a fotókat, melyeket mentor-tanárával együtt választottak ki. Ezek a fotók kiegészültek olyan fényképekkel is, amelyek ifis alkalmakon készültek.
A kiállítás megnyitóján Almási Marietta énekelt, a megnyitó beszédet Pángyánszky Ágnes lelkész mondta. A kiállításon készült fotókat Berki Viktória készítette.
Gratulálunk Zsófinak a lelkét és különleges látásmódját feltáró fotókért és további sikereket kívánunk Neki a fotózásban és életében is!


Tanévzáró istentisztelet 2012

A nyár elején eljön az a pillanat, amikor már mindenki a közelgő nyári vakációra gondol és lelki szemei előtt strandolások, kirándulások vagy a Balaton képe jelenik meg. Így voltunk ezzel mi is evangélikus hittanosok Pilisen - de még mielőtt átadnánk magunkat a vakáció örömeinek, még megálltunk hálát adni Istennek azért, hogy mindeddig eljuthattunk és Ő megsegített bennünket.
Tanévzáró istentiszteletünkön hittanos gyerekek mondtak zsoltárt, énekeltek, imádkoztak, Csiló Réka hatodikus hittanosunk pedig a Honfoglalás c. dalt énekelte el.
Köszönjük minden hittanosnak és hitoktatónak, és a szülőknek és családoknak azt, hogy az elmúlt évben is sokat tanulhattunk hitünkről és életünkről!
Köszönjük a fotókat Berki Viktóriának! A diavetítésre kattintva egy Picasa albumban egyenként is megtekinthetőek a fotók!


2012. június 3., vasárnap

Egyházmegyei tisztségviselők iktatása Pilisen


2012. június 3-án dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspöke hivatalukba iktatta a Dél-Pest megyei Egyházmegye tisztségviselőit: Krámer György esperest, Bak Péter egyházmegyei felügyelőt, Pintér Mihály esperes-helyettest és az egyházmegye megválasztott tisztségviselőit. Dr. Fabiny Tamás igehirdetésében utalt arra, hogy a megválasztott tisztségek betöltéséhez újra csapatmunka szükséges, és a mai társadalmi helyzetben minden újra vagy újonnan választott tisztségviselőnek meg kell találni azt a formát, amivel Isten országa építését a jelen keretek között, de a jövőre tekintve Isten segítségével a leginkább megvalósítani tudja.  Krámer György esperes és Bak Péter egyházmegyei felügyelő már egy második ciklus keretein belül látja el szolgálatát.
Az ünnepi istentiszteleten szolgált a Maglódi Evangélikus Gyülekezet énekkara, és a Pilisi Evangélikus Gyülekezet IZSÓP énekkara és a felnőtt énekkar. Ünnepi istentiszteletünket megtisztelte Szabó Márton, Pilis város polgármestere, Virág József pilisi római katolikus plébános, és az egyházmegye gyülekezeteinek lelkészei, felügyelői és gyülekezeti tagjai.
Az ünnepi iktatási istentiszteletet közgyűlés követte, ahol székfoglaló beszédek és köszöntések hangzottak el. Mindezek után a Pilisi Evangélikus Gyülekezet egy szeretetvendégségen látta vendégül a Pilisre érkezett vendégeket.
Köszönjük az énekkarok vezetőinek és tagjainak a szolgálatát, dr. Fabiny Tamás püspök és Benczúr László egyházkerületi felügyelő, Dechertné Ferenczy Erzsébet péteri lelkész és Pintér Mihály esperes-helyettes és mendei lelkész iktatói szolgálatát. Külön köszönet a Pilisi Evangélikus Gyülekezet vezetőségének és szervezői gárdájának az ünnepi alkalom és a szeretetvendégség lebonyolításáért!
A fotókat köszönjük Pálinkás Zsófiának! A diavetítésre kattintva a fotók egy Picasa albumban egyenként is megtekinthetőek!
 

2012. június 2., szombat

Áldjátok az Urat! - ének a konfirmációi vizsgán

Konfirmációi szóbeli vizsgánk végén a sikeres írásbeli és szóbeli vizsgát tett konfirmandusok örömmel adtak hálát Istennek a megtapasztalt szeretetért és erőért. Az "Áldjátok az Urat" kezdetű ének nagy kedvence fiatal testvéreinknek, és az istentiszteleten készült videó-felvétel ezt az örömöt örökíti meg: