2012. június 3., vasárnap

Egyházmegyei tisztségviselők iktatása Pilisen


2012. június 3-án dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspöke hivatalukba iktatta a Dél-Pest megyei Egyházmegye tisztségviselőit: Krámer György esperest, Bak Péter egyházmegyei felügyelőt, Pintér Mihály esperes-helyettest és az egyházmegye megválasztott tisztségviselőit. Dr. Fabiny Tamás igehirdetésében utalt arra, hogy a megválasztott tisztségek betöltéséhez újra csapatmunka szükséges, és a mai társadalmi helyzetben minden újra vagy újonnan választott tisztségviselőnek meg kell találni azt a formát, amivel Isten országa építését a jelen keretek között, de a jövőre tekintve Isten segítségével a leginkább megvalósítani tudja.  Krámer György esperes és Bak Péter egyházmegyei felügyelő már egy második ciklus keretein belül látja el szolgálatát.
Az ünnepi istentiszteleten szolgált a Maglódi Evangélikus Gyülekezet énekkara, és a Pilisi Evangélikus Gyülekezet IZSÓP énekkara és a felnőtt énekkar. Ünnepi istentiszteletünket megtisztelte Szabó Márton, Pilis város polgármestere, Virág József pilisi római katolikus plébános, és az egyházmegye gyülekezeteinek lelkészei, felügyelői és gyülekezeti tagjai.
Az ünnepi iktatási istentiszteletet közgyűlés követte, ahol székfoglaló beszédek és köszöntések hangzottak el. Mindezek után a Pilisi Evangélikus Gyülekezet egy szeretetvendégségen látta vendégül a Pilisre érkezett vendégeket.
Köszönjük az énekkarok vezetőinek és tagjainak a szolgálatát, dr. Fabiny Tamás püspök és Benczúr László egyházkerületi felügyelő, Dechertné Ferenczy Erzsébet péteri lelkész és Pintér Mihály esperes-helyettes és mendei lelkész iktatói szolgálatát. Külön köszönet a Pilisi Evangélikus Gyülekezet vezetőségének és szervezői gárdájának az ünnepi alkalom és a szeretetvendégség lebonyolításáért!
A fotókat köszönjük Pálinkás Zsófiának! A diavetítésre kattintva a fotók egy Picasa albumban egyenként is megtekinthetőek!
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése